Martwe ryby – katastrofa ekologiczna na Odrze

Katastrofa ekologiczna na Odrze

Edycja 3.10.2022. Raport Niemieckiego Ministerstwa Środowiska oraz Wstępny Raport Zespołu do spraw sytuacji powstałej na rzece Odrze jako bezpośrednią przyczynę katastrofy na Odrze wskazują zakwit Prymnesium parvum („złote algi”) w wyniku wielu czynników. Do zakwitu glonów przyczyniło się wysokie zasolenie wody, którego źródło nie jest znane.

Edycja. Do śmierci ryb prawdopodobnie bezpośrednio przyczyniły się tzw. złote algi (Prymnesium parvum). Substancje toksyczne, które produkują się niebezpieczne dla zwierząt posiadających skrzela, w tym ryb. Sama toksyna nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi. Jednakże ze względu na brak pełnych informacji na temat źródła zasolenia Odry oraz potencjalne reakcje alergiczne i podrażnienia skóry wskazane jest unikanie kontaktu z wodą oraz trzymanie psów na uwięzi.

Poniżej publikujemy informacje na temat skażenia Odry, które zaniepokoiło wędkarzy pod koniec lipca. Sprawa została nagłośniona w mediach 10 sierpnia 2022 roku. Staramy się na bieżąco publikować kolejne informacje na temat tej katastrofy ekologicznej. Jednocześnie prosimy o to, aby każdy uważał na siebie, bliskich i swoje zwierzęta. Nie wolno wchodzić do Odry, spożywać wyłowionych z niej ryb, wykorzystywać wody do innych celów własnych. Ponadto podczas spacerów w okolicach Odry należy trzymać psy na uwięzi. Zwierzęta nie są świadome niebezpieczeństwa i mogą wejść do rzeki lub wypić skażoną wodę.

3.10.2022, 18:53

Raport Niemieckiego Ministerstwa Środowiska dotyczący katastrofy na Odrze

Niemieckie Ministerstwo Środowiska w swoim raporcie wskazuje wiele czynników, które przyczyniły się do katastrofy na Odrze. Oprócz opisanych w polskim raporcie czynników środowiskowych, analizie poddano również kwestię wysokiego zasolenia wody. To ten parametr pozwolił na zakwit tzw. „złotych alg” (Prymnesium parvum). Glony te występują w słonych wodach, a ich zakwit w słodkich rzekach jest rzadko spotykany.

W raporcie wskazano, że wysokie zasolenie Odry zostało spowodowane wprowadzeniem soli do rzeki, którą jest chlorek sodu – związek wykorzystywany m.in. jako sól kuchenna. Eksperci nie byli w stanie wskazać, kto odprowadził sól do Odry oraz w jakich okolicznościach. Nie udało się zatem wskazać źródła tego zanieczyszczenia, a tym samym niejasna pozostaje pośrednia przyczyna katastrofy na Odrze.

1.10.2022, 19:00

Wstępny Raport dotyczący katastrofy na Odrze

Na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej opublikowany został wstępny Raport Zespołu do spraw sytuacji powstałej na rzece Odrze. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami do śmierci ryb przyczyniła się toksyna produkowana przez „złote algi” (Prymnesium parvum). Na podstawie ponad 36 000 badań wykluczono metale ciężkie, pestycydy oraz substancje ropopochodne jako przyczynę katastrofy. Wśród czynników, które spowodowały rzadko spotykany w rzekach zakwit Prymnesium parvum wskazano zmiany parametrów wody: wzrost zasolenia wywołany suszą hydrologiczną, wysoką temperaturę wody (do 27 stopni Celsjusza) i wyższe niż w ubiegłych latach nasłonecznienie.

23.08.2022, 20:00

Trwa oczyszczanie Odry

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska zwracają uwagę na ryzyko powtórnego zakażenia Odry w wyniku rozkładu martwych ryb, które znajdują się w rzece. Trwa akcja oczyszczania Odry.

19.08.2022, 15:00

W próbkach wody z Odry stwierdzono obecność złotych alg

Minister klimatu i środowiska potwierdziła, że w próbkach wody z Odry zostały wykryte złote algi. Nadal poszukiwana jest pierwotna przyczyna katastrofy.

17.08.2022, 23:55

Niemieccy badacze wykryli w próbkach wody Prymnesium parvum (złote algi)

W próbkach wody z Odry Niemieccy badacze wykryli Prymnesium parvum (złote algi). Są to organizmy, które pojawiają się w słonej wodzie i produkują toksyczny niebezpieczne dla zwierząt posiadających skrzela, w tym ryb. Słowa woda rzeki Odry nie jest naturalnym środowiskiem bytowania dla Prymnesium parvum. Informacje za: rbb24.

17.08.2022, 22:50

Przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze nadal nie są znane

Twitter Wody Polskie

Przypominamy kalendarium umieszczone na Twitterze przez Wody Polskie. Z kalendarium wynika, że pierwsze zgłoszenia o śmierci ryb pojawiły się pomiędzy 26 a 28 lipca 2022. Badania z 4 sierpnia 2022 wykazały substancję o toksycznym działaniu w Odrze. WIOŚ 9 sierpnia 2022 roku złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Pomiędzy 8 a 10 sierpnia rozpoczęły się działania służb mające na celu minimalizowanie skutków katastrofy ekologicznej oraz działania pozwalające na zidentyfikowanie potencjalnych przyczyn lub sprawców.

https://twitter.com/WodyPolskie/status/1558017633617940480

17.08.2022, 22:00

Nadal nie są znane przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze

Służby kontynuują prace mające na celu usunięcie martwych ryb. Nadal nie są znane przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze. Rozpatrywane są hipotezy dotyczące przyczyn naturalnych. Nadal analizowana jest hipoteza skażenia wody przez człowieka, np. zanieczyszczenie przemysłowe. Przesłuchiwani są świadkowie.

16.08.2022, 20:00

Próbki w laboratoriach w Czechach, Holandii i Wielkiej Brytanii

Próbki wody zostały wysłane do laboratoriów w Czechach, Holandii i Wielkiej Brytanii.

14.08.2022, 23:00

Wspólna konferencja polskiego i niemieckiego ministra do spraw środowiska

Potwierdzono wysoki poziom zasolenia Odry oraz wysoki poziom tlenu, który przy obecnych warunkach pogodowych standardowo jest niższy. Wskazano także na potrzebę prowadzenia dalszych badań. Nadal nie są znane przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze.

12.08.2022, 22:00

Minister Środowiska Brandenburgii – rbb24

Po początkowym wykryciu przez niemieckie laboratorium rtęci w Odrze zwrócono uwagę na inne substancje w nadmiarowej ilości występujące w rzece. Okazuje się, że badania wykazały wysokie stężenie rozpuszczonych soli, co nie jest zjawiskiem typowym. Minister Środowiska Brandenburgii potwierdził niepokojące wyniki dotyczące zanieczyszczeń wykrytych w próbkach pobranych przez niemieckie służby z Odry. Nie można jednak na tym etapie jednoznacznie zidentyfikować przyczyn śmierci ryb, potrzebne są dalsze szczegółowe badania. Ponadto wskazano, że stężenie rtęci w pobranych próbkach nie było na tyle wysokie, aby spowodować śmierć ryb. Ekolodzy są zaniepokojeni długofalowymi konsekwencjami tej sytuacji dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Informacje za: rbb24.

12.08.2022, 16:30

Woda z Odry podrażnia skórę

W komunikacie po spotkaniu z samorządowcami z województwa lubuskiego potwierdzono, że osoby mające kontakt z wodą z Odry zgłaszają podrażnienia skóry. Przypominamy, że nie wolno wchodzić do Odry, łowić i spożywać wyłowionych z niej ryb. Ponadto podczas spacerów należy trzymać psy na uwięzi. Zwierzęta nie są świadome niebezpieczeństwa i mogą wejść do rzeki lub wypić skażoną wodę.

12.08.2022, 16:25

Służby zajmą się wyławianiem martwych ryb

Martwe ryby będą zbierane przez żołnierzy wojsk operacyjnych i WOT. W pomoc ze strony Państwowej Straży Pożarnej zaangażowanych jest:13 łodzi ze sternikami, 10 mikrobusów, 4 quady z przyczepami i 35 strażaków. Martwe ryby będą utylizowane przez zakład utylizacji. Informację przekazał wojewoda lubuski.

Należy pamiętać, że wyławianie ryb z Odry jest niebezpieczne. Osoby zaangażowane w dobrowolną pomoc, które z dobrego serca wyławiały ryby zanim w sprawę zaangażowały się służby państwowe i samorządowe, zgłaszają podrażnienia skóry.

https://twitter.com/Rozmowa_RMF/status/1558036864027746305

12.08.2022, 16:20

Monitorowanie ujścia Warty

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez wojewodę lubuskiego WIOŚ i sanepid monitorują zdatność wody do picia w ujęciach w sąsiedztwie Odry. Kontrola obejmuje także ujście Warty. W tym zakresie służby pozostają w kontakcie z dyrektorem Parku Narodowego Ujście Warty. Jednocześnie planowane jest utworzenie zapory, która ma wyłapać nieżywe ryby płynące z nurtem.

12.08.2022, 16:10

Alerty RCB w pięciu nadodrzańskich województwach

Wojewoda Lubuski zawnioskował o wysłanie alertów RCB do mieszkańców nadodrzańskich województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W alercie zostanie zawarte zalecenie, by unikać kontaktu z rzeką Odrą.

12.08.2022, 16:05

Badania wody WIOŚ

Z informacji przekazanych przez wojewodę Władysława Dajczaka wynika, że WIOŚ przeprowadza badania wody codziennie. Wyniki tych badań wskazują na podwyższony poziom tlenu w rzece. Zdaniem Wojewody utlenienie wody odpowiada za śmierć ryb oraz podrażnienia skóry, które zgłaszają osoby po kontakcie z wodą z Odry.

12.08.2022, 16:00

Komunikat RCB – woj. zachodniopomorskie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zagrożeniu ekologicznym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

12.08.2022, 15:55

Zapory na Odrze – Warta i Zachodniopomorskie

Wojewoda Władysław Dajczak przekazał informację, że na Odrze powstaną dwie zapory: jedna na terenie województwa zachodniopomorskiego, a druga poniżej ujścia Warty, by wyłapać martwe ryby płynące z nurtem.

12.08.2022, 15:00

PZW – pierwsze przypadki śmierci ryb zgłoszono 27.07.2022

Polski Związek Wędkarski informuje, że członkowie PZW zgłaszali pierwsze przypadki śmierci ryb WIOŚ we Wrocławiu już 27 lipca 2022 roku.

12.08.2022, 12:40

Komunikat RCB – woj. lubuskie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że należy unikać kąpania się w Odrze i używania wody z rzeki.

12.08.2022, 11:40

Zdaniem Wojewody poziom rtęci w Odrze spełnia dopuszczalne normy

Jak podaje PAP – wojewoda lubuski poinformował, że poziom rtęci w Odrze na terenie województwa lubuskiego nie przekracza dopuszczalnych norm. Potwierdza to wojewódzki inspektor z Zielonej Góry.

11.08.2022, 22:00

Dr Paweł Grzesiowski – rtęć a zdrowie

Dr Paweł Grzesiowski przypomniał na Twitterze, jak niebezpieczną substancją jest rtęć. Zgodnie z doniesieniami niemieckich mediów państwowe laboratorium poinformowało o możliwym wysokim stężeniu rtęci w próbkach wody pobranych z Odry. Jednakże wykonywane są dodatkowe badania w celu potwierdzenia obecności i stężenia tego pierwiastka w rzece.

Dla opiekunów psów istotna jest informacja, że zatrucie rtęcią u tych zwierząt może prowadzić do nieodwracalnych i zagrażających życiu uszkodzeń układu nerwowego, układu krążenia, nerek i wątroby. Pierwsze objawy zatrucia rtęcią u psa to zmiana zachowania, zwierzę robi się osowiałe, nie chce się bawić, może mieć problemy z koordynacją i inne objawy ze strony układu nerwowego (np. utrata czucia, drżenie). Z czasem dostrzegalne są objawy zaburzenia pracy wątroby, dochodzi do uszkodzenia nerek aż po brak możliwości oddawania moczu. Do zaobserwowania jakichkolwiek objawów zatrucia niezbędne jest przekroczenie odpowiednio wysokiego stężenia tego pierwiastka.

Jednocześnie przypominamy, że nie jest potwierdzona przyczyna zaistniałej sytuacji. Należy zachować ostrożność i poczekać na dalsze informacje. Nie należy wchodzić do Odry, łowić ani spożywać z niej ryb oraz należy pilnować psów podczas spaceru.

11.08.2022, 21:00

Rtęć w Odrze według lokalnych mediów w Niemczech (telewizja rbb24)

W wyniku odnotowania zwiększonej liczby martwych ryb służby w Niemczech podjęły działania mające na celu zidentyfikowanie źródła katastrofy ekologicznej. Zdaniem rbb24 próbki badane przez niemieckie laboratorium zawierały wysoki poziom rtęci. Stężenie tego pierwiastka miało przekraczać skalę pomiarową. W efekcie podjęto decyzję o powtórzeniu badania celem dokładnego oznaczenia stężenia rtęci w próbkach pobranych z Odry. W tym momencie nie wiadomo, czy rtęć jest przyczyną śmierci ryb.

11.08.2022, 18:00

Twitter Wody Polskie

Wody Polskie przedstawiły podczas konferencji działania podejmowane wraz z odpowiednimi służbami w sprawie katastrofy ekologicznej. Wody Polskie apelują o to, żeby nie kąpać się w Odrze oraz pilnować, aby psy nie wchodziły do rzeki i nie piły z niej wody. Nie należy także łowić ryb i spożywać ich.

11.08.2022, 17:50

Dalej nie są znane przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze – Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 11.08.2022

Badania GIOŚ nie potwierdziły skażenia wody mezytylenem. Nie wskazano jednak, jakie substancje mogły przyczynić się do tak dużej liczby martwych ryb zgłaszanych od końca lipca przez wędkarzy. Jednocześnie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ prowadzi dalsze badania próbek w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności mezytylenu. 

11.08.2022, 15:00

Żołnierze skierowani w rejon Odry – Twitter Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w działania związane z katastrofą ekologiczną na Odrze zaangażowani zostali żołnierze.

11.08.2022, 13:00

„Obecnie Odra badana jest codziennie” – Twitter Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 10.08.2022

GIOŚ informuje, że obecnie Odra badana jest codziennie.

10.08.2022, 16:00

„Badania (…) nie potwierdzają skażenia wody mezytylenem” – Twitter Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 10.08.2022

GIOŚ stwierdza, że badania próbek pobranych w 5 województwach nie wskazują na obecność mezytylenu.

10.08.2022, 15:00

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 10.08.2022

W komunikacie stwierdzono, że wędkarze informowali o zaobserwowaniu dużej liczby martwych ryb w kanale Odry w Oławie. Zgodnie z informacjami podanymi przez PAP pierwsze zgłoszenia dotarły do Wód Polskich 26 i 27 lipca.

GIOŚ wskazał, że pobrano próbki wody do badań w 3 punktach na Odrze (poniżej jazu Lipki, na wysokości Oławy i Lany). Stwierdzono wysokie stężenie tlenu, które odbiega od standardowych wartości dla obecnej pory roku. Jako potencjalną przyczynę tej sytuacji GIOŚ wskazał możliwość dostania się do rzeki substancji silnie utleniającej.

Informacja o skażeniu mezytylenem

W mediach pojawiła się sugestia, że za śmierć ryb odpowiada skażenie rzeki mezytylenem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *