Uproszczona procedura przekraczania granicy ze zwierzętami towarzyszącymi dla uchodźców z Ukrainy

Tymczasowa procedura - zwierzęta na granicy

Główny Inspektorat Weterynarii wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają przed rosyjską agresją, przygotował uproszczone procedury przekraczania granicy polsko-ukraińskiej ze zwierzętami towarzyszącymi. W efekcie powstała Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

Szczegółowe informacje na temat Tymczasowej procedury przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Informacje zapisane zostały w języku polskim i ukraińskim. Wszystkie dokumenty są dostępne tutaj.

Tymczasowe procedury przekraczania granicy polsko-ukraińskiej

Należy podkreślić, że standardowo psy, koty i fretki, które przywożone są na teren UE, muszą posiadać:

  • prawidłowe oznakowane za pomocą mikrochipa;
  • ważne potwierdzenie zaszczepienia przeciwko wściekliźnie;
  • aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
  • ważny paszport wydany w jednym z państw członkowskich UE lub odpowiednie świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

Po zmianach zwierzęta towarzyszące uchodźcom nie będą musiały posiadać wyniku badania serologicznego, a więc nie będą musiały mieć oznaczonego miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Jeżeli opiekun zwierzęcia przekraczający granicę nie będzie spełniał jednego lub więcej ze standardowych wymagań, to będzie w stanie przetransportować czworonoga na terytorium Polski po wypełnieniu właściwego wniosku. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla miejsca przekraczania granicy wystawi pozwolenie na wwiezienie zwierzęcia do kraju, a następnie wskaże placówkę, w której należy wykonać szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz oznakowanie mikrochipem.

Podsumowanie

Główny Lekarz Weterynarii wydał wytyczne w ramach Tymczasowej procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Ich celem jest wsparcie dla uchodźców, którzy uciekają przed wojną wraz ze swoimi ukochanymi zwierzętami. Jeżeli ktokolwiek potrzebuje dodatkowych informacji, to na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii można znaleźć niezbędne dokumenty – również w języku ukraińskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *