Wyższe mandaty za niedopilnowanie psa

Mandaty za niedopilnowanie psa

Już 10 kwietnia 2021 roku w życie wejdą przepisy podnoszące i ustanawiające jednolite kary za nieodpowiednie zabezpieczenie oraz niedopilnowanie psa. Niestosowanie się do zasad przemieszczania publiczną komunikacją czy podczas spaceru ze zwierzęciem mogą zakończyć się bardziej dotkliwymi grzywnami niż do tej pory. Ukarany może zostać nie tylko prawny właściciel, ale także opiekun czy osoba sprawująca bezpośrednio opiekę nad psem. Powyższe zasady uregulowane zostały rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Mandat w przypadku źle zabezpieczonej posesji

Źle zabezpieczona posesja to poważny problem. Co więcej w przypadku niektórych psów z zaburzeniami zachowania każda posesja jest niewystarczająco zabezpieczona. Za sam fakt, że zwierzę wydostało się przez uchybienia osób, które za niego odpowiadają, grozić może kara grzywny. Od 10 kwietnia 2021 roku należy liczyć się z mandatem sięgającym do 250 zł.

Jednak to nie wszystko. Pies, który wybiegnie na ulicę bez nadzoru opiekuna, może ulec wypadkowi, przyczynić się do poważnej kolizji lub potrącenia pieszego. Jeżeli pies będzie stwarzać swoim zachowaniem zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, to grzywna może wynieść nawet 500 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że powyższe zagrożenie może być tylko hipotetyczne, a więc sytuacja nie musi zakończyć się przykładowo wypadkiem czy pogryzieniem.

Mandat za brak smyczy i kagańca

W dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym pies będzie mógł swobodnie pobiegać. Do tego celu przeznaczone są wyznaczone miejsca, tzw. parki dla zwierząt. Niestety w wielu przypadkach wyglądają one wręcz strasznie. Część z nich przypomina smutne więzienia i nie pozwala psom na zaspokojenie potrzeb społecznych czy też na odpowiedni wysiłek fizyczny.

Niestety opiekunowie nie mogą tłumaczyć powyższym rezygnacji ze smyczy podczas spacerów. Za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności, czyli brak smyczy, grozi do 250 zł grzywny. Jeżeli jednak pies stworzy zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, chociażby hipotetyczne, kara może wynieść nawet 500 zł.

Dodatkowo psy tzw. ras uznawanych za agresywne powinny być wyprowadzane nie tylko na smyczy, ale także w kagańcu.

Kara grzywny za niedopilnowanie zwierzęcia w komunikacji publicznej

Mandat za niedopilnowanie psa w komunikacji publicznej grozi w sytuacji, gdy opiekun zwierzęcia nie dostosował środków do sytuacji. Przede wszystkim istotne jest przewożenie psa na smyczy, a także w kagańcu. Jeżeli dojdzie do uchybień w tym zakresie grzywna może wynieść nawet do 250 zł lub 500 zł w przypadku stworzenia przez zwierzę zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. To zagrożenie może polegać chociażby na niekontrolowanym przemieszczaniu się czworonoga po pojeździe.

Pozostawianie psa pod sklepem

Karą może zakończyć się również pozostawianie psów pod sklepem. Opiekunowie zwierząt dość powszechnie praktykują przywiązywanie czworonogów lub puszczanie ich luzem w okolicach punktu, w którym robią zakupy. W obu przypadkach możemy mówić o niedopilnowaniu zwierzęcia. Jeżeli pies wybiegnie na drogę lub ugryzie jakąś osobę, to na opiekuna nałożony zostanie mandat. Nie pomogą tłumaczenia, że to osoby postronne przyczyniły się do pogryzienia czy wybiegnięcia zwierzęcia na jezdnię. Nawet jeżeli faktycznie to przechodzień doprowadzi do nieodpowiedniego zdarzenia, podczas gdy pies pozostawał pod sklepem bez nadzoru opiekuna, to opiekun poniesie konsekwencje.

Mandat w tym wypadku wyniesie do 250 zł lub 500 zł w przypadku gdy zwierzę będzie stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Podkreślić należy, że zagrożenie to może być chociażby teoretyczne, czyli kara może zostać nałożona nawet wtedy, gdy nie dojdzie do żadnego zdarzenia. Jeżeli jednak wydarzy się wypadek, osoba odpowiedzialna za psa może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Psy z wykazu ras psów agresywnych

Należy pamiętać o dodatkowych wymaganiach w przypadku ras zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej ras. Czworonogi te muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, a prawny właściciel powinien dysponować wymaganym zezwoleniem.

W przypadku wyprowadzania psów powyższych ras bez kagańca i smyczy grozi kara do 500 zł. Jeżeli prawny właściciel nie ma wymaganych zezwoleń sprawa może zakończyć się nawet odebraniem zwierzęcia. Zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zwierząt może on zostać ukarany nie tylko grzywną, ale także karą aresztu.

Wypuszczanie psa w lesie

Kwestię puszczania luzem psa w lesie reguluje art. 30 ustawy o lasach. Powyższe zachowanie jest zakazane, co oznacza, że czworonogi muszą być prowadzone na smyczy. W tym wypadku wysokość kary regulowana jest Kodeksem wykroczeń i może wynieść do 5 tysięcy złotych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy do lasu z psem wchodzi osoba niepełnosprawna. Na mocy art. 20a pkt. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest ona bowiem zwolniona z obowiązku zakładania psu kagańca oraz smyczy.

Powyższe obostrzenia związane są z bezpieczeństwem ludzi, ale także zwierząt. U część czworonogów łańcuch łowiecki nie jest całkowicie uśpiony, w konsekwencji mogą one polować na dzikie zwierzęta. Przypadkowe spotkanie dwóch psów w lesie również może zakończyć się tragicznie, jeżeli opiekunowie nie potrafią zapanować nad czworonogami.

Kara nie tylko dla właściciela, ale także dla opiekuna i osoby odpowiedzialnej za psa

Osoby zajmujące się zwierzętami powinny pamiętać, że nie tylko prawny właściciel odpowiada za psa. Jeżeli na spacer wyjdzie osoba zaprzyjaźniona lub petsitter, to jest ona automatycznie odpowiedzialna za potencjalne uchybienia. Tym samym nie można zasłaniać się faktem, że nie jest się właścicielem zwierzęcia. Wyprowadzając psa bierze się bowiem odpowiedzialność za jego zdrowie i życie, a także zdrowie i życie ludzi oraz innych zwierząt.

Ponadto, oprócz powyżej wskazanych mandatów wystawianych przez policję, opiekunom i właścicielom prawnym psów grozić może postępowanie cywilne. Poszkodowani mają prawo ubiegać się o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za powstałe straty. Dotyczy to nie tylko uszczerbku na zdrowiu, ale również zniszczonego mienia (np. uszkodzenia pojazdów, ubrań itd.). W określonych sytuacjach sprawa może zostać rozpatrzona w postępowaniu karnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *